Accidents de trànsit

Assessorament integral a les víctimes d’accidents de trànsit per reclamar la seva indemnització i els seus drets, i a ser part en procediments judicials.

Oferim als nostres clients l’assessorament necessari per poder exigir la responsabilitat enfront del conductor responsable de l’accident, i valorar amb la víctima i els seus familiars la indemnització que els correspongui enfront de l’asseguradora del vehicle causant del mateix, per les lesions, danys i altres perjudicis soferts. En aquest sentit, mantenim serveis de col.laboració amb gabinets pericials, a fi d’acreditar tot el necessari per obtenir la màxima indemnització possible, de conformitat amb el principi universal de la “la restitutio ad integrum”.

  • Reclamacions civils en accidents de trànsit, indemnitzacions, danys personals, danys materials i danys morals
  • Defensa i acusació en delictes d’imprudència en la circulació, alcoholèmia, conducció temerària
  • Reclamacions contra les administracions públiques en matèria de tràfic
  • Procediments contenciosos-administratius
  • Judicis ràpids
  • Negociacions extrajudicials

A Valls Guiu advocats destaquem per la nostra professionalitat i tracte personalitzat al client