Responsabilitat civil

Assessorament per reclamar danys i perjudicis provocats per altres persones, empreses o l’Administració (Responsabilitat civil extracontractual).

  • Responsabilitat civil per accidents de trànsit
  • Responsabilitat civil per defectes en la construcció
  • Responsabilitat professional
  • Responsabilitat per productes defectuosos
  • Responsabilitat civil dels posseïdors d’animals domèstics pels danys produïts per aquests animals a un tercer
  • Responsabilitat civil per danys en la llar o en establiments oberts al públic.
  • Responsabilitat civil de l’Administració

A Valls Guiu advocats destaquem per la nostra professionalitat i tracte personalitzat al client