Dret Civil i Família

Assessorament expert en matèria de dret matrimonial, parelles de fet i filiació, així com en matèria de successions i dret civil.

 • Procediments en matèria contractual
 • Propietat horitzontal
 • Divisió de la cosa comú
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Execucions hipotecàries i embargaments
 • Reclamacions de domini
 • Desnonaments
 • Reclamació de quantitat
 • Defensa de consumidors
 • Arbitratge i mediacions/li>
 • Procediments monitorios
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Execució de sentències provisionals i definitives i laudes arbitrals
 • Procediments cambiaris, lletres de canvi, xecs i pagarés
 • Contractació civil
 • Qüestions testamentaries, successòries i herències
 • Incapacitacions
 • Dret Immobiliari
 • Processos de separacions, divorcis i nul.litats matrimonials, contenciosos i de mutu acord
 • Custodia dels fills
 • Modificacions de mesures
 • Reclamacions de pensions

A Valls Guiu advocats destaquem per la nostra professionalitat i tracte personalitzat al client