En primer lloc, si es veu involucrat en un accident de trànsit com a conductor, una vegada superat el sobresalt inicial, tracti d’aconseguir un acord amb l’altre conductor implicat per emplenar “el part amistós d’accident” que faciliten les companyies d’assegurances.

En aquest document es consignen les dades de les parts, del vehicle i de les respectives assegurances d’accident, així com els danys que ha sofert cada vehicle i les lesions produïts, tant les seves com les de la resta d’ocupants havent de ser signat pels conductors afectats per l’accident. Seran les companyies d’assegurances les que s’encarreguin de la reparació dels danys que hagin pogut sofrir els vehicles. 

Si hi hagués danys i ferits greus, no tracti de moure’ls tret que sigui vitalment necessari i avisi als serveis d’emergències, així com a les autoritats, que s’encarregaran de realitzar la pertinent recerca i emetran un informe o atestat que dictaminarà qui ostentarà la responsabilitat de l’accident. Aquest document constituirà una prova fonamental per determinar qui ha estat el responsable de l’accident, per poder iniciar posteriorment la reclamació.

En segon lloc, si el responsable o l’altre conductor implicat en l’accident de circulació nega la seva col·laboració, prengui nota de totes aquelles dades que puguin servir per identificar-li, de la matrícula, dels testimonis que hagin presenciat l’accident, etc. En qualsevol cas, si hi hagués testimonis presencials de l’accident, faci-ho constar tant en la declaració amistosa com en l’atestat policial, doncs sempre serà de gran utilitat independentment de la gravetat inicial.

Finalment, ha de comunicar al més aviat possible el sinistre a la seva companyia d’assegurances, per a això tindrà un termini de 7 dies. És important saber, que tota persona en un accident de trànsit té dret a reclamar i a ser indemnitzada tant pels danys materials com per les lesions sofertes i les seqüeles definitives.